Pranešame, kad nuo 2021 m. balandžio mėnesio viešoji įstaiga Dargužių amatų centras pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Dargužių amatų centrą.


Pranešimas dėl įstaigos pertvarkymo


Pranešame, kad priimtas sprendimas viešąją įstaigą Dargužių amatų centrą, juridinio asmens kodas 303270527, buveinės adresas: Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Dargužių k., Liepų g. 3, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, iki 2021 m. kovo 31 d. pertvarkyti į į biudžetinę įstaigą Dargužių amatų centrą. 
Su naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentais ir pertvarkomos viešosios įstaigos praėjusių finansinių metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis galima susipažinti nuo šio pranešimo dienos buveinės adresu (Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Dargužių k., Liepų g. 3), kontaktinis tel. nr. 8 655 57477.