TRADICINIŲ AMATŲ PUOSELĖJIMAS DARGUŽIŲ AMATŲ CENTRE

2018 m. iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto pagal etnokultūros programą 
"Tradicinių amatų puoselėjimas Dargužių amatų centre-2018" VšĮ Dargužių amatų centrui skirta 24 000 eur.


                                      2019 m. iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto pagal etnokultūros programą 
            "Tradicinių amatų puoselėjimas Dargužių amatų centre-2019" Dargužių amatų centrui skirta 25 000 eur.


                                     2020 m. iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto pagal etnokultūros programą
               "Tradicinių amatų puoselėjimas Dargužių amatų centre-2020" Dargužių amatų centrui skirta 30 000 eur.


     Programa organizuojama jau penkerius metus. 
  Programa adresuojama tiek vaikams, tiek jaunimui, tiek suaugusiems. Kad jaunoji mūsų karta sužinotų apie tradicinius amatus, artimiau su jais susipažintų, o gal net imtų juos plėtoti. Vyresnio amžiaus žmonėms programa pritaikoma, kad galėtų prisiminti savo jaunystę, bent mintimis sugrįžti į senuosius laikus; patartų, pamokytų jaunąją kartą.
     Programa skatina bendravimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingo amžiaus grupių.
   Planuojama, tobulinant, atsižvelgiant į lankytojų poreikius organizuoti renginius, mokymus, stovyklas, plenerus ir ateinančiais metais.