Dargužių amatų centras kviečia apsilankyti ir siūlo edukacines programas, organizuoja šventes, nuomoja patalpas, nuolat veikiančiose parodose siūlo įsigyti amatininkų rankų darbo gaminių. Dėl visų paslaugų galima susitarti: edukacinės programos pritaikomos pagal lankytojų amžių. Jeigu mokymų metu gaminamas tam tikras darbelis, tai jų žaliava įskaičiuojama į kainą, o pasigamintus darbelius programų dalyviai išsineša namo. Edukacinio užsiėmimo trukmė derinama pagal Jūsų poreikius (numatoma nuo 1,5 iki 2 val.).

Amatų centre organizuojama:
  • edukacinės ir pažintinės programos;
  •   kalendorinės šventės;
  •   šeimos, įmonės, įstaigos šventės;
  •   parodos, ekspozicijos.

Paslaugos, papildomi pasiūlymai:
  •    nuomojamos patalpos seminarams, konferencijoms (įranga konferencijoms: projektorius, nešiojamas kompiuteris, spausdintuvas, kopijavimo aparatas) (iki 30 žmonių)
  •    organizuojamas konferencijų ir edukacinių užsiėmimų dalyvių maitinimas – kaina priklauso nuo suderinto meniu;
  •   galima pasinaudoti virtuvėle, indais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pranešimas apie parengtą biudžetinės įstaigos Dargužių amatų centro reorganizavimo sąlygų aprašą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-IX-632 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Dargužių amatų centrą“, pranešama, kad yra parengtas biudžetinės įstaigos Dargužių amatų centro reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama įstaiga – Dargužių amatų centras:
·         buveinės adresas – Liepų g. 3, Dargužių k., LT-65445 Varėnos r.;
·         juridinio asmens kodas – 303270527;
·         teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
·         duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Varėnos kultūros centras:
·         buveinės adresas – J. Basanavičiaus g. 2, LT-65174 Varėna;
·         juridinio asmens kodas – 188207010;
·         teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
·         duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
          Reorganizavimo būdas – prijungimas. Biudžetinė įstaiga Dargužių amatų centras reorganizuojama prijungiant prie biudžetinės įstaigos Varėnos kultūros centro.

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Dargužių amatų centras.
Po reorganizavimo veiklą tęsianti biudžetinė įstaiga – Varėnos kultūros centras.
Pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos Dargužių amatų centro teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Varėnos kultūros centrui pakeistų Varėnos kultūros centro nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d.
Su biudžetinės įstaigos Dargužių amatų centro reorganizavimo sąlygų aprašu, reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Dargužių amatų centro, reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos Varėnos kultūros centro praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis bei biudžetinės įstaigos Varėnos kultūros centro nuostatų projektu galima susipažinti internete adresais: http://www.darguziuamatucentras.lt/, https://www.varenoskultura.lt.