Įstaigos vadovo patvirtintas vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas DEL_INFORMACIJOS_APIE_PAZEIDIMUS_apraso_patvirtinimo.doc