Ataskaita už 2018 metus DAC_vadovo_veiklos_pristatymas_2018.ppt

Ataskaita už 2017 metus DAC_vadovo_veiklos_pristatymas_2017.ppt

Ataskaita už 2016 metus Darguziai__skaidres__2016m_.pptx

Ataskaita už 2015 metus Darguziai__skaidres___1_.pptx


0

 .