Vadovo veiklos atskaita už 2018 metus DAC_vadovo_veiklos_pristatymas_2018.ppt

Vadovo veiklos atskaita už 2017 metus DAC_vadovo_veiklos_pristatymas_2017.ppt

Vadovo veiklos atskaita už 2016 metus Darguziai__skaidres__2016m_.pptx

Vadovo veiklos atskaita už 2015 metus Darguziai__skaidres___1_.pptx

0

 .