Projektas parengtas 2016 m. Jis finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį". 

Bendra projekto vertė 197 841, 75 Eur, ES paramos suma 172 324,58 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017–2019 metai.