Projektas parengtas 2016 m. Jis finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį". 

Projekto vertė – 197,8 tūkst. Eur, iš jų:

Europos Sąjungos lėšos – 146,5 tūkst. Eur,

Valstybės biudžeto lėšos – 25,8 tūkst. Eur,

Savivaldybės biudžeto lėšos – 25,5 tūkst. Eur.

Projekto vykdytojas – VšĮ Dargužių amatų centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017–2019 metai.